This is a free Purot.net wiki
Pages

Tämä Wiki on Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan TVT-opetuksen opetuswiki.

2011 KTK/Oulun yliopisto/Jari Laru

  • View:

CSCL

Sisältöalue

  1. CSCL eli tietokoneavusteinen yhteisöllinen oppiminen

·        Millaisia kokemuksia sinulla on tietokoneavusteisesta yhteisöllisestä oppimisesta oppilaana tai opettajana? Mitä mieltä olet toteutuksesta ja pohdi mitä olisit tehnyt ehkä toisin ja mikä onnistui.

 

Optima: Olen käyttänyt optimaa työskennellessäni Oulun yliopiston monikansallisessa tutkimusprojektissa joitakin vuosia sitten. Optima oli kätevä ajankohtaisuuksien sekä tiedostojen jakamispaikkana, ja jossa voitiin käydä kätevästi keskustelua. Kaikki projektin työntekijät eivät kuitenkaan optimaa ottaneet omakseen, ja oppimisympäristön käyttö vesittyi, kun samat tiedot piti lähettää myös sähköpostitse koko projektin jäsenille. Muuten oppimisympäristö olisi toiminut paremmin.

 

Blackboard : Olen suorittanut paikkatietomenetelmien erikoistumisopinnot ammattikorkeakoulussa, jossa oppimisympäristönä hyödynnettiin Blackboardia. Blackboard tuntui melkoisen monipuoliselta oppimisympäristöltä, jonka avulla voitiin välittää oppimateriaalia (erilaisia aineistoja, aikatauluja, tiedotteita jne.) sekä palauttaa oppimistehtäviä ja saada niihin palautetta. Vuorovaikutus opiskelijoiden ja opettajan välillä saattoi tapahtua monia eri työkaluja hyödyntämällä, vaikkapa chat- työkalun avulla. Blackboardissa oli myös opiskelijoiden suoritusrekisteri. Meidän kurssi käytti ympäristöä pääasiassa opintotehtävien palauttamiseen ja hyvinhän tämä ympäristö siihen soveltuikin.

 

Wiki: Tänä syksynä olen päässyt tutustumaan minulle uuteen Wiki oppimisympäristöön Oulun yliopistolla muutamien kurssien puitteissa. Wiki on kätevä paikka ryhmätöiden tekemisessä, sillä kukin ryhmäläisistä voi muokata ja edistää yhteistä työtä kotoa työpöytänsä ääreltä ilman sähköpostikirjeenvaihtoa tai ryhmäläisten läsnäoloa. Oppimisympäristö on toiminut hyvin tässä ryhmätöiden edistämisessä. Vielä en ole heikkouksia keksinyt. 

http://peda.net/veraja/vep/tietoveraja/opetus/menetelmia/tietokoneavusteinenopetus

Discuss & brainstorm

Only members of this wiki are allowed to contribute to discussions. If you would like to participate in the discussion, send a membership request.