This is a free Purot.net wiki
Pages

Tämä Wiki on Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan TVT-opetuksen opetuswiki.

2011 KTK/Oulun yliopisto/Jari Laru

  • View:

demodemo

Vaihe 1. VALITKAA AIHE

Valitkaa jokin luennon viidestä teemasta ja syventykää johonkin sen käsittelemistä aiheista (Luentojen teemat olivat: 1. historia, 2. yhteiskunta, 3. tietokonevausteinen yhteisöllinen oppiminen, 4. digitaalinen lukutaito sosiaalisen median maailmassa ja 5. tutkimus).

Vaihe 2. OTTAKAA SELVÄÄ JA SYVENTÄKÄÄ OSAAMISTANNE

Ottakaa selvää valitsemastanne aiheesta käyttäen hyväksi kirjallisuutta ja verkkolähteitä.

Vaihe3. TYÖSTÄKÄÄ WIKISIVUANNE

Kirjoittakaa laajennettu tiivistelmä (3-4 sivua, n.10 000 merkkiä välilyönteineen) valitsemastanne aiheesta tähän wikiin oman ryhmänne otsikon alle. Työn tulee sisältää vähintään neljä lähdettä ja lisäksi kuvia, taulukoita, videoita, linkkejä yms. sisältöä tukevaa materiaalia. Lähdeviitteet / kuvat / taulukot tulee muotoilla käyttäen APA6 määritelmää (ohje löytyy slidesharesta: http://www.slideshare.net/larux/apa6-tieteellisess-kirjoittamisessa). Huolehtikaa että ryhmänne kaikki jäsenet osallistuvat wikityöskentelyyn (tarkistetaan wikihistoriasta

Vaihe 4. VALMISTELKAA ESITYS JA LINKITTÄKÄÄ WIKINNE

Laatikaa tiivistelmänne pohjalta esitys ja upottakaa se tänne wikityönne yhteyteen.
Kirjoittakaa wikityönne perusteella kuvaus kukin omaan blogiinne (voi olla sama ryhmän eri jäsenillä). Linkittäkää tekemänne wikityö tiivistelmän yhteyteen. Näin blogissanne vieraileva henkilö voi tutustua wikissä sijaitsevaan kurssitehtäväänne.

 

Discuss & brainstorm

Only members of this wiki are allowed to contribute to discussions. If you would like to participate in the discussion, send a membership request.