This is a free Purot.net wiki
Pages

Tämä Wiki on Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan TVT-opetuksen opetuswiki.

2011 KTK/Oulun yliopisto/Jari Laru

  • View:

Hiekkalaatikko seulat

Löysimme itsemme youtubesta

Ryhmätyö. Tieto- ja viestintätekniikan historia

Kirjekurssien aikakausi (1700-1950)

Vuonna 1873 Anna Ticknor loi pohjan kirjekursseille, joilla kotona asuvat naiset pystyivät opiskelemaan itselleen ammatin. Kirjekursseja tarvittiin, koska naiset olivat siihen aikaan melko lailla sidottu kiinni kodin ylläpitämiseen ja lasten kasvattamiseen. Kirjekurssien idea oli, että oppimateriaalit liikkuivat opiskelijoilta opettajille ja toisinpäin postin välityksellä. Opettaminen ja oppiminen tapahtui näin ollen ilman oppilaan ja opettajan välistä interaktoita. Kirjekurssit olivat kylläkin siihen aikaan melko suosittu ja tehokas tapa sivistää itseään.

Kuva 1. Kirje. Creative Commons http://www.flickr.com/photos/staralee/464250380/sizes/m/in/photostream/

 

Vuonna 1915 tuli tutkimus Alabaman yliopistolta, missä oli saatu selville, että tarvittiin uudenlaisia pedagogisia malleja.

Vuonna 1923 Thomas Edison taas ilmoitti, että vanha ennustus on käymässä toteen. Ennustuksen aiheena oli, että liikkuva kuva (motion picture= eli siis elokuvat) tulee korvaamaan kirjat ensisijaisena tiedon lähteenä. Tähän kuitenkin menisi aikaa noin kaksikymmentä vuotta.

Vuoteen 1940 mennessä oli olemassa vain yksi college-tasoinen kurssi radion välityksellä. Radion välityksellä annettavaa opetusta olisi haluttu enemmän ja se olisi ollut aikanaan suosittua.

Ensimmäisen kerran televisio nähtiin opetuskäytössä vuonna 1932, kun IOWA:n yliopisto ilmoitti, että siellä se televisio nyt on ollut opetusvälineenä. Televisiosta sanottiin sen olevan aikaansa edellä ja tietenkin se on mullistanut tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön totaalisesti.

Toinen maailmansota (1939-1945)

Toisen maailmansodan aika oli tieto- ja viestintätekniikassa Alan Turingin juhla-aikaa. Turing kehitteli paljon ohjelmia ja laitteita, jotka ovat (opetus)käytössä tänäkin päivänä. Alan Turingia pidetään yhtenä modernin tietojenkäsittelyn merkittävimmistä uranuurtajista. Hän muun muassa suunnitteli yhden ensimmäisistä ohjelmoitavista digitaalisista tietokoneista ja myös rakensi siitä protyypin Manchesterin yliopistossa.

Kylmän sodan aikainen avaruusaika (Space age in education) jätti myös jälkensä opetusteknologiaan ja tieto- ja viestintäteknologiaan. Video- ja audiokonferenssit, broadcasting (tv:n tai radion välityksellä lähettäminen), tietokoneet ja opetusvälineet olivat kylmän sodan aikaansaannoksia.

1950-1980 Joukkoviestimet & audio- ja videokonferenssit etäopetuksen menetelminä

Audiovisuaalinen. Liian vaikea sana maallikolle? Helsingin sanomien 20. maaliskuuta vuonna 1955 julkaistu artikkeli kertoo silloisen ajan opetusmenetelmistä. Audiovisuaalisuutta eli kuulon ja näön kautta tapahtuvaa oppimista alettiin hyödyntää tosissaan vasta tällöin. Artikkelissa todetaan, että tässä on kysymyksessä tulevaisuuden menetelmä, jossa olisi vielä paljon kehittämistä, mutta jonka merkitys nykyisessä kouluopetuksessa tulisi olemaan kiistaton. Eipä muuten oltu väärässä!!! Ameriikassa vuonna 1963 kehiteltiin ''super-powered'' lähettimiä, joilla voitiin lähettää joko nauhoitettu tai livenä tapahtuvaa ''Opetus-tv:tä'' eri tasoisille oppilaitoksille lähettimen lähialueilla. (n.200 mailia) --> ITFS = Instructional Television Fixed Service. Tämä asia herätti paljon positiivisia tunteita erityisesti opiskelijoissa, koska enään ei tarvinnut ajaa pitkää matkaa luennoille. Tästä Instructional TV:stä oli paljon hyötyä, muun muassa opetuksen nopeuttaminen ja opetuksen esittäminen suuremmille joukoille.

Kuva 1. Vanhan ajan televisio. Creative Commons http://www.flickr.com/photos/narisa/96367167/sizes/m/in/photostream/ Kuva 2. Vanhanajan televisio. Creative Commons http://www.flickr.com/photos/narisa/96367167/sizes/m/in/photostream/

 

Oulun yliopisto siirtyi sateelliittivideoneuvotteluaikaan, kun yhteys nimeltä Tele-X sateelliittiyhteys Oulun yliopiston ja Teknillisen korkeakoulun välillä saatiin toimintakuntoon 26.marraskuuta 1992. Jo seuraavana päivänä yhteyttä käytettiin täydennyskoulutuskeskuksen DISKO-projektissa.

Tärkeitä henkilöitä tieto- ja viestintätekniikan historiassa

1930-luvulla tekniikka oli vielä epäkypsää, mutta Vannebar Bushin visiot, kuten Memex kypsiä. Memex- esittelyvideo löytyy Youtubesta tämän linkin takaa http://www.youtube.com/watch?v=c539cK58ees

B.F. Skinner kehitteli ensimmäisenä ''opetuskoneen,'' jota oppilaat käyttivät yksinään. Tästä johtuvat juuret tietokoneavusteiseen oppimiseen.

 

Taulukko 1. Koulutusnäkemysten kehittyminen suhteessa teknologian kehittymiseen. http://www.google.fi/imgres?q=tietokoneavusteinen+oppiminen&hl=fi&client=firefox-a&hs=k8h&sa=X&rls=org.mozilla:fi:official&biw=1600&bih=770&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=KiQ-ztS5G-nauM:&imgrefurl=http://cc.joensuu.fi/~spitkan/tutkimus/gradu/luku21.htm&docid=almMwjFGhrhQZM&imgurl=http://cc.joensuu.fi/~spitkan/tutkimus/gradu/luku212.gif&w=276&h=281&ei=fungTu2LOKOM4gSgiKzPBg&zoom=1&iact=hc&vpx=177&vpy=324&dur=216&hovh=180&hovw=177&tx=122&ty=84&sig=104364062991621115525&page=3&tbnh=120&tbnw=118&start=68&ndsp=35&ved=1t:429,r:27,s:68

 

 

 

 

 

 

Discuss & brainstorm

Only members of this wiki are allowed to contribute to discussions. If you would like to participate in the discussion, send a membership request.

Muiden lähteiden ohjeistus löytyy täältä: http://www.slideshare.net/larux/apa6-...
LaruX   (14.12.2011 13:14)
 

Nettilähteisiin viittaaminen

viite tekstissä
Multimedia (2011).

lähdeluettelossa
Multimedia. (2011, December 13). In Wikipedia, The Free Encyclopedia. Retrieved 10:52, December 14, 2011, from http://en.wikipedia.org/w/index.php?t...
LaruX   (14.12.2011 13:13)
 

Lähdeluettelo puuttuu työstänne..
LaruX   (14.12.2011 13:12)
 

Kokeillaan..
LaruX   (21.11.2011 15:17)
 

Mahtava teppo
shilli   (21.11.2011 15:17)
 

Hienoa Santeri :)
telikaani   (21.11.2011 15:10)