This is a free Purot.net wiki
Pages

Tämä Wiki on Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan TVT-opetuksen opetuswiki.

2011 KTK/Oulun yliopisto/Jari Laru

  • View:

Hiekkalaatikko: Tehotytöt

  1. Luo oma sivu ryhmäsi wikille "ryhmien työtilat" sivun alle.
  2. Luo sinne "hiekkalaatikko" niminen alasivu
  3. Mene hiekkalaatikolle ja kokeile wikin toimintoja
    1. Keskustele & Ideoi (oikea reuna)
    2. Lisää toimintoa (tekstiä, kuva, liitetiedosto, muuta sisältöä
    3. Selaa muutoksia (yläreuna)

Tiivistelmä: Blogit sekä niiden käyttö opiskelussa ja opetuksessa

BLOGIT SEKÄ NIIDEN KÄYTTÖ

OPISKELUSSA JA OPETUKSESSA

 

Oulun Yliopisto

Kasvatustieteiden tiedekunta

Luokanopettajan koulutus

Tieto- ja viestintätekniikka pedagogisena työvälineenä

Joulukuu 2011

 

Karoliina Karppinen (LO-11A)

Johanna Juola (LO-11A)

Aija Jylhä (LO-11A)

 

 

Sisällys

1 Yleisesti blogeista. 2

1.1 Blogin idea. 2

1.2 Erilaisia käyttötarkoituksia. 3

2 Blogit oppimisvälineenä. 3

3 Blogit opettajan työvälineenä. 4

 

 


1 Yleisesti blogeista

Blogi määritellään verkkosivustoksi, johon päivitetään mahdollisuuksien mukaan säännöllisesti siten, että uudet tekstit voi löytää helposti sivun yläreunasta. Blogi voi olla yhden tai useamman kirjoittajan pitämä. Tyypillistä blogeille on, että niissä painottuu kirjoittajan henkilökohtainen näkemys ja vierailijoilla on mahdollista kommentoida sisältöjä.

 

Historian Sanomat nettilehden mukaan blogit ovat saaneet alkunsa 1990-luvun alkupuolella, jolloin tehtiin useita listoja esimerkiksi Internetin uusimmista nettisivuista. Jo vuonna 1997 Internetissä oli paljon kotisivuja, jotka kuuluivat tähän blogien kehitykseen. Jorn Barger käytti ensimmäisenä ilmausta weblog vuonna 1997 ja tästä tulikin pysyvä ilmaus. Blogien suosio kasvoi nopeasti ja pian alkoi ilmestyä Internetiin sivustoja, joiden ohjeiden avulla pystyi kätevästi tekemään oman blogin. (Sedergren, 2004)

 

1.1 Blogin idea

Blogin voi perustaa kuka tahansa, mutta aloittamisvaiheessa kannattaa miettiä muutamia asioita. Viisautta blogin käyttöön teoksessa  mainitaan, että pohdittavia asioita ovat esimerkiksi oman blogin tarkoitus, oman panostuksen määrästä ja ketkä kuuluvat oman blogin kohderyhmään. Myös aiheen kiinnostavuutta ja sitä, kuinka saa näkyvyyttä ja lukijoita omalle blogilleen. (Viisautta blogin käyttöön, 2011) Netistä löytyvässä blogissa http://sauli.lepola.info/ on Bloggaajan opas, josta löytyy paljon vinkkejä aloittelevalle bloggaajalle.

 

Viisautta blogin käyttöön teoksessa mainitaan myös, että oman blogin kirjoittaminen ja muiden blogien seuraaminen muodostavat virtuaalisen keskusteluyhteyden. Teoksessa myös kerrotaan, että blogit ovat parhaimmillaan yhteisöllisiä eli läsnäoloa ja osallistumista, jolloin ajatusten jakaminen, kommentionti ja keskustelu ovat olennaisessa asemassa bloggaamisessa. Blogit voivat myös olla oppimisen ympäristö, sillä kirjoittaja joutuu hankkimaan aineistoa ja tietoa kirjoituksensa taustalle. Blogit voivat olla myös niin yhden kuin useamman ihmisen tai organisaation tai ryhmän pitämä. (Viisautta blogin käyttöön, 2011)

 

Teoksen mukaan hyvän blogin ominaisuuksia mietittäessä bloggaajan kannattaa kiinnittää huomiota myös niin blogin ulkoasun ja rakenteen esteettisyyteen, tekstien ja muiden sisältöjen persoonallisuuteen kuin myös kirjoitusten ajankohtaisuuteen ja säännölliseen julkaisemiseen. (Viisautta blogin käyttöön, 2011)

1.2 Erilaisia käyttötarkoituksia

Teoksessa Viisautta blogin käyttöön on kategorioitu blogit seuraavien tarkoitusperien mukaan. Esitämme myös esimerkit jokaisesta kategoriasta.

-          harraste- ja vapaa-ajankäyttö: esimerkiksi leivonta- ja hääblogit http://www.kinuskikissa.fi/kinuskikissa-1-v ja http://modernbridetobe.blogspot.com/ ja http://lastensuusta.com/

-          tiedottaminen: http://ulvovasusi.blogspot.com/

-          keskustelu: http://annakontula.blogspot.com/2010/01/koko-maahanmuuttokeskustelu-ihan.html

-          oman osaamisen osoittaminen: http://www.paulaniittynen.net/

-          projektityössä: http://ppkampanja.com/wordpress/?tag=it-projekti ja http://www.kalske.org/kalske-blogi/

-          ansaitsemistarkoitus: http://rahaamainoksilla.blogspot.com/ , http://nofashionvictims.indiedays.com/ ja http://sisustusjasepustus.blogspot.com/2010/09/sisustaja-soile-talomestari-lehdessa.html

-          opetuskäytössä: http://norssi.vuodatus.net/blog/category/Projekti ja http://hylblog.edu.hel.fi/wpmu/mrahikka/ (Viisautta blogin käyttöön, 2011)

 

http://areena.yle.fi/video/1300345424878 Videossa on muotibloggaaja Emmi Tissari.

 

2 Blogit oppimisvälineenä

Blogeja voidaan käyttää tiedon ja muistiinpanojen tallennuspaikkana aivan kuten kotikonettakin. Esimerkiksi luento- ja opintomuistiinpanojen tallentaminen blogiin tarjoaa kuitenkin monia etuja verrattuna kotikoneen kovalevylle tallennettuihin muistiinpanoihin, koska blogiin tehdyt merkinnät ovat saatavilla miltä tahansa Internetiin liitetyltä koneelta. Miltei jokainen blogi-järjestelmä antaa kirjoittajan päättää, tehdäänkö tallennetusta tuotoksesta julkinen vai ei, joten blogiin tallennettuja muistiinpanoja ei ole pakko edes julkaista.

 

Blogi on erinomainen henkilökohtaisen ajattelun paikka ja väline. Sen kirjoittaminen edellyttää tietenkin vaivannäköä siinä missä kirjoittaminen yleensäkin. Blogin parissa käytetty aika on kuitenkin usein hyvin opettavaista, koska muistiinpanojen kirjoittaminen pakottaa selkiyttämään omaa ajattelua. Näin blogin kirjoittaminen kehittää kirjoitustaitoa ja argumentointikykyä.

 

Merkittävin etu blogin käytöstä  muistiinpanovälineenä on sen tarjoama mahdollisuus keskusteluun. Blogin lukijat, olivat he sitten opiskelijakavereita tai tuntemattomia lukijoita, voivat kommentoida blogikirjoituksia ja auttaa siten ajatusten eteenpäin kehittelyssä. Tavallaan blogi on virtuaalinen olohuone, jossa keskustelua ei rajoita aika tai paikka vaan lähinnä mielenkiinnon kohde. (Moisio, 2005)

3 Blogit opettajan työvälineenä

Blogit luovat opettajan työhön uusia ulottuvuuksia ja rajattomasti mahdollisuuksia. Opettaja voi käyttää blogia oppimispäiväkirjana, jossa hän reflektoi omaa oppimistaan sekä opetustilanteiden herättämiä ajatuksia. Blogi voi olla myös opettajan ajankäytön ja tekemisen suunnittelun väline.

Internetistä löytyy erilaisia opettajien ylläpitämiä blogeja, joissa opettaja voi käydä läpi omia tunteitaan, pohtia omaa opettajuuttaan sekä jakaa ajatuksiaan ja ideoitaan opettajien työstä muiden kollegoiden kanssa.

 

Blogi voi toimia myös opetusaineistojen varastona ja opettajan tiedotuskanavana. Sen voi myös nähdä tukevan kodin ja koulun yhteistyötä. Esimerkiksi Annastiinan Opetusblogista (http://annastiinanopit.wordpress.com/) voivat yläasteen äidinkielen oppilaat tarkistaa kotitehtävät, nähdä aineistoja sieltä sekä kommentoida. (Esimerkkejä opetuskäytöstä, 2006)

 

Blogien käyttäminen pedagogisena välineenä vaatii opettajalta jonkin verran teknistä taitoa ja jonkin verran aikaa, jotta oppimista tapahtuisi. Blogin pitäminen vaatii myös tiettyä kurina-alisuuttaja järjestelmällisyyttä, jotta blogin hyödyntäminen olisi mahdollisimman optimaalista. Blogikeskustelu ja kommentoinnit vaatii myös netiketin hallintaa, joten sen opettamiseen tulee käyttää aikaa.

 

Lähteet:

Esimerkkejä opetuskäytöstä. (2006). Blogien opetuskäyttö. Haettu 12.12.2011 osoitteesta

//opiblogilla.pbworks.com/w/page/4225679/Esimerkkejäopetuskäytöstä

 

Moisio, T. (2005). Miksi opiskelijan kannattaa blogata? Piirtoheitin. Verkko-opetuksen verkkolehti. 1/2005. Haettu 12.12.2011 osoitteesta //www.valt.helsinki.fi/piirtoheitin/blog2.htm

 

Sedergren, J. (2004) Ennen ja nyt. Historian tietosanomat. Haettu 12.12.2011 osoitteesta //www.ennenjanyt.net/2-04/paak.htm

 

Viisautta blogin käyttöön. (2011). Wikikirjasto. Haettu 12.12.2011 osoitteesta //fi.wikibooks.org/wiki/Viisautta_blogin_k%C3%A4ytt%C3%B6%C3%B6n

 

Esitys

Discuss & brainstorm

Only members of this wiki are allowed to contribute to discussions. If you would like to participate in the discussion, send a membership request.

Tiivistäkää tekstiä ie. poistakaa turhat tyhjät / välilyönnit tekstistä.. Helpottaa luettavuutta ja parantaa yleisilmettä.. Lisäksi liittäkää se lähdeluettelo :)
LaruX   (13.12.2011 13:26)
 

Jeii, toimii jälleen!
KaroliinaK   (02.12.2011 09:15)
 

Onko teillä kuvatoiveita?
jojuola   (15.11.2011 13:07)
 

Toimiihan tämä, kun osais vaan käyttää ;)
KaroliinaK   (15.11.2011 13:07)
 

Kyllä toimii :)
aijajy   (15.11.2011 13:07)
 

Hei!

Toimiiko?
jojuola   (15.11.2011 13:06)