This is a free Purot.net wiki
Pages

Tämä Wiki on Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan TVT-opetuksen opetuswiki.

2011 KTK/Oulun yliopisto/Jari Laru

  • View:

Hiekkalaatikon tädit

Verkko-oppimisympäristöt oppimisen tukena

Valitsimme raporttimme aiheeksi verkko-oppimisympäristöt. Tarkastelemme aihetta verkko-opetuksen muotojen ja yhteisöllisen oppimisen kautta. Koemme aiheen ajankohtaiseksi sekä omien opintojemme kannalta että tulevan opettajan työn näkökulmasta.

TVT-raportti

Discuss & brainstorm

Only members of this wiki are allowed to contribute to discussions. If you would like to participate in the discussion, send a membership request.