This is a free Purot.net wiki
Pages

Tämä Wiki on Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan TVT-opetuksen opetuswiki.

2011 KTK/Oulun yliopisto/Jari Laru

  • View:

Kurssitehtävä (laajennettu tiivistelmä)

Mikä on laajennettu tiivistelmä?

Laajennetussa tiivistelmässä tehdään katsaus valitun aiheen keskeiseen sisältöön ryhmän valitsemasta näkökulmasta.

Huomioikaa kirjoittaessanne seuraavat asiat:

Tiivistelmän pituus on n. 4-5 sivua. (n. 11-2000 merkkiä välilyönteineen.)

Tiivistelmä on tarkoitettu ensisijaisesti alustuksen pohjaksi esittäjille ja kuulijoille sekä opintojakson aikana opeteltujen käytänteiden soveltamispaikaksi (erityisesti tieteellinen kirjoittaminen). Tiivistelmä on vasta toissijaisesti itsenäinen esitys aihepiiristä.

Koska tiivistelmä toteutetaan wikissä osana tvt-opintoja hyvä rakenne, (kieliasu) ja esitystekniikka ovat keskeisiä. Esitystekniikalla tässä yhteydessä tarkoitetaan aihettanne syventäviä kuva/video/ym. upotuksia ja linkkejä.

Muistakaa työnne kohdeyleisö on tämän kurssin osallistujat ja tvt-opetuskäytöstä kiinnostuneet muut tahot (wiki on julkinen).

Tekstin pitää olla omaa. Lähteistä ei saa suoraan kopioida tai kääntää. Pienet suorat lainaukset ovat sallittua, mutta ne on silloin sellaisiksi merkittävä. Erityisesti olkaa varovaisia muiden opiskelijoiden tekemien vastaavien (seminaari)esitysten kanssa. Näitähän löytyy verkosta, mutta niiden suora käyttö rakenteen tai sisällön osalta on plagiointia. Taustatietojen keräämiseen ne ovat tietenkin sopivia. Ottakaa talteen kaikista verkosta imuroiduista kuvista niiden alkuperäiset linkit ja laittakaan ne näkyviin dokumenttiin kuvien yhteyteen.

Hyvät lähdeviitteet (mielellään muutkin kuin vain viitatut lähteet) alkuperäisiin lähteisiin noudattaen APA6-viittauskäytäntöä (käydään tieteellisen kirjoittamisen harjoituksessa läpi)

Kirjallisen esitys tuotetaan tähän wikiin; siitä ei tarvitse tehdä paperikopioita muille osallistujille. Tämä wikityönne tulee linkittää henkilökohtaiseen blogiinne ja tehdä bloginne yhteyteen lyhyt esittelykappale tässä wikissä olevasta ryhmätehtävästänne.

Tekemänne laajennettu tiivistelmä esitetään muille ryhmäläisille viimeisellä kerralla powerpoint/prezi-esityksen kera. Esitykset tulee upottaa tänne wikiin työnne yhteyteen.

Kirjallisesta esityksestä saadaan palaute suullisen esityksen palautteen yhteydessä. Tässä yhteydessä mahdollisesti määrätyt korjaukset tulee tehdä pikapuoliin.

 

 

 

Discuss & brainstorm

Only members of this wiki are allowed to contribute to discussions. If you would like to participate in the discussion, send a membership request.