This is a free Purot.net wiki
Pages

Tämä Wiki on Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan TVT-opetuksen opetuswiki.

2011 KTK/Oulun yliopisto/Jari Laru

  • View:

Miira Suomi

Tieteellisen tiedon etsiminen

Vastatkaa kysymyksiin luomalla ryhmällenne oma wikisivu ryhmänne hiekkalaatikon alle

HOX! Tärkeintä on tutustua palveluihin, ei niinkään vastata "oikein" kysymyksiin.

Etsi tietoa verkosta:

Scholar Google: (Googlen akateeminen versio) KÄYTÄ TÄTÄ AINA ETSIESSÄSI TIETEELLISTÄ TIETOA JOS SITÄ PITÄÄ GOOGLELLA ETSIÄ! HOX!

1. Kokeile hakusanaa didaktiikka, mitä löydät? lisää hakusanaan "sanna järvelä" miten tulokset muuttuvat? Minkätyyppisiä lähteet ovat ie. mistä verkko-osoitteesta (jos mistään) ja millä otsikolla lähteet ovat? Katsokaa lähteitä avaamalla pdf/html-tiedosto jos hakutuloksessa on sellainen tarjolla?

Hakusanalla didaktiikka löytyi erilaisia kirjasitaatteja, jokaiseen liittyi myös artikkeleita, viittauksia ja linkki kirjastohakuun. Linkki "Search via SFX" ei toiminut. Kun hakusanaan lisäsi "sanna järvelä", hakutuloksiin tuli artikkeleita, linkkejä muille nettisivuille, linkki järvelän teoksen tietoihin, järvelän tekstejä, joita hän on tehnyt. Lähteitä on mm. otsikoilla "Yliopisto-opettaja verkossa taidot puntarissa. Verkko-opettajien osaamisalueiden ja tarjolla olevien tukipalveluiden kartoitus." osoitteesta helsinki.fi ja "Ammatillisen opettajan rooli muutosten myllerryksessä" osoitteesta theseus.fi.

2. Muuta hakusanaksi "Sanna Järvelä self-regulated learning". Miten hakutulokset muuttuvat? kokeile tarjolla olevia linkkejä ja vertaa kohdan 1. tuloksiin. Onkos esim. kansainvälisyydessä (kieli, lähteiden julkaisumedia yms eroa).

Hakutulokset muuttuivat pääosin englanninkielisiksi, koska hakusana oli englanniksi. Hakusanalla löytyi englanninkielisiä sitaatteja esimerkiksi hänen opetus- ja tutkimusmateriaaleihin yliopiston tietokantaan. Tuloksissa oli myös lähde hänen teokseensa, joka oli englanniksi.

Nelli: (Se todellinen yliopiston kirjasto)

3. Etsi Nellin etusivun vasemman reunan "hakukoneella" tietoa. Montako lehteä löytyy käyttämällä termiä "education" montako lehteä löydät? muuta hakusanaksi "collaborative learning" montako lehteä löydät tarkemmalla hakusanalla?

Termillä "education" lehtiä löytyi 775. Termillä "collaborative learning" löytyi yksi lehti.

4. Etsi Nellistä lehti "Interactive Learning Environments" ja sieltä artikkeli kirjoittajan nimellä: "Johanna Blueminka" Mikä on artikkelin nimi? Mitä artikkeli käsittelee? Mikä on artikkelin pysyvä linkki (doi)? Kokeile laittaa doi hakukoneeseen (google), mitä tapahtuu? kuvaile

Artikkelin nimi on Group-level analysis on multiplayer game collaboration: how do the individuals shape the group interaction? Artikkeli käsittelee tietokonepelejä, yhteisöllistä oppimista, virtuaalitodellisuutta, sukupuolta ja teknologian innovaatioita. Linkki artikkeliin:10.1080/10494820802602444, kun linkin laittaa googleen niin ensimmäisenä tulee laskin. Googlesta tulee vain erilaisia sitaatteja ko. numerosarjaan. Oikea linkki löytyy vain purot.net opetusmateriaaliin.

Mendeley: (Lähdeviitteiden jako- ja hallintapalvelu; biografiapalvelu ja paljon muuta)


5. Laita Johanna Blueminkin artikkelin otsikko Mendeleyn papers-hakukoneeseen ja etsi artikkeli. Vertaa hakutuloksia Nellin kautta löytyneisiin (Ebscohost-tietokannan) hakutuloksiin? Kumpi on helppolukuisempi ja minkä takia? Kopioi sivulta artikkelin abstrakti ja lähdeviite (APA) sivun alaosasta cite-työkalusta. Liitä kopioimasi tiedot wikiartikkelisi yhteyteen.

Mendeleystä löytyy paljon enemmän hakutuloksia artikkelista. Se etsii tuloksia artikkelin nimen sanoilla, löytyy siis myös muita kuin artikkeliin viittaavia lähteitä. Ehkä mendel on siltikin helppolukuisempi, koska nellissä piti mennä monen mutkan kautta, ennen kuin oikea artikkeli löytyi. Toisaalta nelli on helpompi, kun lopputulos löytyi, tiedot ovat helpommin luettavissa. APA:

Bluemink, J., Hamalainen, R., Manninen, T., & Jarvela, S. (2010). Group-level analysis on multiplayer game collaboration: how do the individuals shape the group interaction? Interactive Learning Environments, 18(4), 365-383. Cognitive Science Society. Retrieved from http://www.informaworld.com/openurl?genre=article&doi=10.1080/10494820802602444&magic=crossref
 

Abstract

In this study, the aim was to examine how small-group collaboration is shaped by individuals interacting in a virtual multiplayer game. The data were collected from a design experiment in which six randomly divided groups of four university students played a voice-enhanced game lasting about 1 h. The 'eScape' game was a social action adventure developed as a part of the study. In the analysis of the video data, students' discourse functions during the game were analysed with content analytic methods for studying the nature of their interaction. An effort was made to analyse the data on both group and individual levels, and therefore the participants' prior social ties and experience in gaming were studied as well. The results showed that the students' main discourse functions in their conversation were Question, Content Statement, Instruction or Order and Response. It was found that individual students, especially those with prior knowledge of gaming or prior social ties, can have a major impact on the social interaction and the outcome of collaboration. It can be concluded that the eScape game allowed the students to engage in true and constructive collaborative activity, and in the future multiplayer games could be used, for example, to promote group cohesion and development, when employed in a pedagogically meaningful manner.

 


6. Tutustu Mendeleyn ominaisuuksiin. Aloita luomalla itsellesi käyttäjätunnus (ryhmätyönä tehtävässäkin harjoituksessa henk.koht. tunnukset. Voit käyttää Facebook-tunnuksia). Mitä tarkoittaa web-importer? Mistä löytyy tietokoneelle asennettava versio mendeleystä (desktop client) ja mitä sillä voit tehdä? Liity tvt-opetuskäytön mendeley-ryhmään. Mitä sieltä löytyy?

 

Täydennä tai korjaa

Lähdeluettelo: (virheellinen)

korjaa lähdeluettelo oikeaksi (vihje: käytä yllämainittuja palveluita ja oppimateriaalia, erityisesti APA6 ohjeistus. Lähdeviitteiden tarkastuksessa kannattaa etsiä alkuperäinen lähde tietokannoista tai hakukoneella)

VERKKOLÄHDE: http://en.wikipedia.org/wiki/Socially_Distributed_Cognition (verkkolähteen viittauskäytänne puuttuu APA6 tiivistelmästä. Vihje: käy wikipediassa ao. artikkelissa ja etsi viite/reference ao. artikkeliin. LÖYTYY kyllä)

AIKAKAUSLEHTI: Bluemink, J., Hamalainen, R., Manninen, T., & Jarvela, S. Group-level analysis on multiplayer game collaboration: how do the individuals shape the group interaction? Interactive Learning Environment

KIRJA: De Graaff, E. (2008). Educational research and design of the virtual learning environment.

KONFERENSSIN PROCEEDINGS: Stahl, G., Miyake, N., & Law, N. (2011). Connecting Computer-Supported Collaborative Learning to Policy and Practice: CSCL2011 Conference

Discuss & brainstorm

Only members of this wiki are allowed to contribute to discussions. If you would like to participate in the discussion, send a membership request.