This is a free Purot.net wiki
Pages

Tämä Wiki on Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan TVT-opetuksen opetuswiki.

2011 KTK/Oulun yliopisto/Jari Laru

  • View:

Tieteellisen kirjoittamisen harjoitus Elli-MarjaHetta

Tieteellisen tiedon etsiminen

Vastatkaa kysymyksiin luomalla ryhmällenne oma wikisivu ryhmänne hiekkalaatikon alle

HOX! Tärkeintä on tutustua palveluihin, ei niinkään vastata "oikein" kysymyksiin.

Etsi tietoa verkosta:

Scholar Google: (Googlen akateeminen versio) KÄYTÄ TÄTÄ AINA ETSIESSÄSI TIETEELLISTÄ TIETOA JOS SITÄ PITÄÄ GOOGLELLA ETSIÄ! HOX!

1. Kokeile hakusanaa didaktiikka, mitä löydät? lisää hakusanaan "sanna järvelä" miten tulokset muuttuvat? Minkätyyppisiä lähteet ovat ie. mistä verkko-osoitteesta (jos mistään) ja millä otsikolla lähteet ovat? Katsokaa lähteitä avaamalla pdf/html-tiedosto jos hakutuloksessa on sellainen tarjolla?
2. Muuta hakusanaksi "Sanna Järvelä self-regulated learning". Miten hakutulokset muuttuvat? kokeile tarjolla olevia linkkejä ja vertaa kohdan 1. tuloksiin. Onkos esim. kansainvälisyydessä (kieli, lähteiden julkaisumedia yms eroa).

Vastaus :

1.  Löydän sivustoja, joissa on mukana hakusana didaktiikka. Sivustot ovat laajoja,  esimerkiksi  esi- ja alkuopetuksen didaktiikka, musiikin didaktiikka, peruskoulun uusi didaktiikka, didaktiikka ja opetussuunnittelu. 
Lisättyäni Sanna Järvelän hakusanakasi hakutulos muuttui olennaisesti. Löysin paljon julkaisuja didaktiikkaan ja Sanna Järvelään liittyen. Julkaisut ovat lähinnä yliopistojen nettisivuilta. 

2. Hakutulosten kieli on englanti.  Julkaisupaikka on edelleen suurimmalta osin yliopistojen sivustoja.

 

Nelli: (Se todellinen yliopiston kirjasto)

3. Etsi Nellin etusivun vasemman reunan "hakukoneella" tietoa. Montako lehteä löytyy käyttämällä termiä "education" montako lehteä löydät? muuta hakusanaksi "collaborative learning" montako lehteä löydät tarkemmalla hakusanalla?
4. Etsi Nellistä lehti "Interactive Learning Environments" ja sieltä artikkeli kirjoittajan nimellä: "Johanna Blueminka" Mikä on artikkelin nimi? Mitä artikkeli käsittelee? Mikä on artikkelin pysyvä linkki (doi)? Kokeile laittaa doi hakukoneeseen (google), mitä tapahtuu? kuvaile

Vastaus:

3.  Lehtiä löytyi 37423 kappaletta.   Outoa. Löysin tarkemmalla hakusanalla saman  määrän  lehtiä (?):

4.  En löytänyt artikkelia. Yritin etsiä sitä kaikelta kolmelta hakukoneelta,

 

 

 

Mendeley: (Lähdeviitteiden jako- ja hallintapalvelu; biografiapalvelu ja paljon muuta)
5. Laita Johanna Blueminkin artikkelin otsikko Mendeleyn papers-hakukoneeseen ja etsi artikkeli. Vertaa hakutuloksia Nellin kautta löytyneisiin (Ebscohost-tietokannan) hakutuloksiin? Kumpi on helppolukuisempi ja minkä takia? Kopioi sivulta artikkelin abstrakti ja lähdeviite (APA) sivun alaosasta cite-työkalusta. Liitä kopioimasi tiedot wikiartikkelisi yhteyteen.
6. Tutustu Mendeleyn ominaisuuksiin. Aloita luomalla itsellesi käyttäjätunnus (ryhmätyönä tehtävässäkin harjoituksessa henk.koht. tunnukset. Voit käyttää Facebook-tunnuksia). Mitä tarkoittaa web-importer? Mistä löytyy tietokoneelle asennettava versio mendeleystä (desktop client) ja mitä sillä voit tehdä? Liity tvt-opetuskäytön mendeley-ryhmään. Mitä sieltä löytyy?

 

6.  Loin käyttäjätunnukset facebookin kautta.  

WEB-IMPORTER: The Web Importer lets you import references and documents from a wide range of academic databases with a single click. In addition to this it lets you save a snapshot of any webpage you are viewing.  

DOWNLOAD MENDELEY - kohdasta voi ladata tietokoneelle asennettavan version mendeleystä. Se helpottaa esimerkiksi pdf - tiedostojen järjestämistä ja käyttöä. Voit tehdä myös esimerkiksi omia muistiinpanoja ja alleviivauksia  pdf- tiedostoihin.  Voit myös järjestää pdf- tiedostoja omiksi kirjastoiksi.  Löysin  tvt:n mendeley - ryhmän ja pyysin saada liittyä jäseneksi.

Hieman hankala  tehdä tehtävät ilman opettajaa , joka lähti pitämään etäluentoa Helsinkiin.

Täydennä tai korjaa

Lähdeluettelo: (virheellinen)

korjaa lähdeluettelo oikeaksi (vihje: käytä yllämainittuja palveluita ja oppimateriaalia, erityisesti APA6 ohjeistus. Lähdeviitteiden tarkastuksessa kannattaa etsiä alkuperäinen lähde tietokannoista tai hakukoneella)

VERKKOLÄHDE: http://en.wikipedia.org/wiki/Socially_Distributed_Cognition (verkkolähteen viittauskäytänne puuttuu APA6 tiivistelmästä. Vihje: käy wikipediassa ao. artikkelissa ja etsi viite/reference ao. artikkeliin. LÖYTYY kyllä)

Brown, Ann L., et al. Distributed Expertise in the Classroom. Distributed Cognitions: Psychological and Educational Considerations. Ed. Gavriel Salomon. New York: Cambridge UP, 1993. 188-28.

 

AIKAKAUSLEHTI: Bluemink, J., Hamalainen, R., Manninen, T., & Jarvela, S. Group-level Analysis On Multiplayer Game Collaboration: How Do The Individuals Shape The Group Interaction? Interactive Learning Environment

KIRJA: De Graaff, E. (2008). Educational Research and Design of the Virtual Learning Environment.

KONFERENSSIN PROCEEDINGS: Stahl, G., Miyake, N., & Law, N. (2011). Connecting Computer-Supported Collaborative Learning to Policy and Practice: CSCL2011 Conference

Discuss & brainstorm

Only members of this wiki are allowed to contribute to discussions. If you would like to participate in the discussion, send a membership request.