This is a free Purot.net wiki
Pages

Tämä Wiki on Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan TVT-opetuksen opetuswiki.

2011 KTK/Oulun yliopisto/Jari Laru

  • View:

tytyjen laatikko

Ryhmätyö.

Suomalainen tietoyhteiskunta ja opetusteknologia

Suomalainen koulu on mielestämme innovatiivinen ja antaa opettajille mahdollisuuksia toteuttaa omaa luovuuttaan opetuksessa. Ainakin monet nuoret opettajat ovat saaneet koulutuksen aikana paljon erilaisia työvälineitä käytettäväkseen opetuksessa. Nykyään kouluissa on käytössä älytaulut, kannettavat tietokoneet ja projektorit. Mielestämme kuitenkin koulu on saanut jo kaiken tarvittavan lisälaitteiston opetuksen tason pitämiseen ja opettajan työn helpottamiseksi. Nykynuoret ovat syntyneet tietotekniikan keskelle, joten he oppivat käytön helposti jo kotona.

Tämän päivän opetusteknologiassa uusin innovaation on älytaulu. Älytaulu on otettu käyttöön osassa Suomen kouluja ja vastaanotto on ollut positiivinen. Älytaulu on kuitenkin monille kouluille suuri kustannuskysymys.

Kuopiossa älytaulu on auttanut opiskelussa:

"Älytaulu on tavallisen valkotaulun näköinen taulu, joka tietokoneeseen yhdistettynä toimii kuin tietokoneen näyttö. Älytaulua käytetään sormella tai taulun omalla sähköisellä kynällä. Taulupinnan alla oleva sähköinen kalvo reagoi pinnan painallukseen. Sormella napautetaan taululla olevaa kuvaa tai tekstiä, minkä jälkeen niitä voi esimerkiksi liu´uttaa taululla toiseen paikkaan tai saada esiin niiden alla oleva oikea vastaus tai vaikka lisätietoa asiasta.

Kuopiolaisen Pitkälahden koulun älytauluhanke pyrkii oppilaiden oman aktiivisen toiminnan ja keskittymisen lisäämiseen. Hanke on Opetushallituksen rahoittama, ja sen myötä koulun kaikkiin yhteentoista luokkaan, etenkin alkuopetusluokkiin, on tarkoitus saada älytaulu. Yhden taulun hinta on noin 2000 euroa.

Opettajat luovat älytaululle materiaalipankkia koulun kaikkien opettajien käyttöön. Älytaulun materiaalit ovat helposti jaettavissa, uudelleen käytettävissä ja muokattavissa. Tällä hetkellä älytaulujen kansainvälisillä sivuilla on yli 10 000 ilmaista oppimateriaalia.

Materiaalin tallentaminen mahdollistaa sen käytön myös tukiopetuksessa ja lisämateriaalin tarjoamisessa oppilaille, jotka edistyvät muita nopeammin. Muistiinpanot saa myös lähetettyä sähköpostina oppilaille.

Älytaulu tuo oppilaan pulpetista estradille, sujuvaan itseilmaisuun ja osallistuvaan opiskeluun.
Opettajan työtä älytaulu uudistaa myös. Periaatteessa koko koulupäivän voi ohjelmoida älytaululle: aamulla oppilaat klikkaavat itsensä taululla läsnä oleviksi, ja ensimmäinen oppitunti käynnistyy opettajan avatessa lukujärjestyksen ensimmäisen tunnin materiaalin taululle." (http://www.kantti.net/artikkeli/2009/05/tietotekniikkaa-hy%C3%B6dynt%C3%A4v%C3%A4-%C3%A4lytaulu-innostaa-oppilaita-ja-opettajia)

alytaulu_oppilas.jpg

Älytaulu on tuonut mukanaan haasteita erityisesti opettajan tieto- ja viestintäteknologian hallinnalle, sekä uusien interaktiivista valkotaulua hyödyntävien pedagogisten mallien omaksumiselle. Yleisen palautteen perusteella älytaulun käyttöä kannattaa kuitenkin lisätä tuomaan opetukseen vuorovaikutusta, uutta sisältöä ja menetelmiä, sekä monipuolistamaan opetusta.

Keväällä 2010 perus- ja lukioasteen rehtorit vastasivat kyselyyn tieto- ja viestintätekniikan hyödyllisyydestä opetuksesta. Kyselyyn vastasi 942 rehtoria eri puolelta Suomea. Lähes kaikki rehtorit vastasivat tietotekniikan olevan vähintään melko tärkeää kaikilla kyselyn osa-alueilla.

 

Lähteet:

https://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/29249/Lepisto_Timo.pdf?sequence=2

http://www.kantti.net/artikkeli/2009/05/tietotekniikkaa-hy%C3%B6dynt%C3%A4v%C3%A4-%C3%A4lytaulu-innostaa-oppilaita-ja-opettajia

1
Likers
mkivari

musaaa

Discuss & brainstorm

Only members of this wiki are allowed to contribute to discussions. If you would like to participate in the discussion, send a membership request.

Vinkkejä lähdeluettelon tekemiseen: http://www.slideshare.net/larux/apa6-...
LaruX   (14.12.2011 13:24)
 

Lähdeluettelo puuttuu kokonaan! HOX!
LaruX   (14.12.2011 13:24)